W konkursie o WIKTORIĘ mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze mające siedzibę i rejestrację na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (lub ich udokumentowani prawni następcy), zarejestrowane co najmniej rok przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu. Europejskie Nagrody WIKTORIA przeznaczone są dla tych firm, które mają również  swoje siedziby po za granicami Polski      Konkurs składa się z jednego etapu, który wymaga od uczestników złożenia określonego zestawu dokumentów: formularza zgłoszenia, który podlega weryfikacji, po której uczestnik otrzyma oficjalną NOMINACJĘ oraz kompletu dokumentów do udziału w konkursie wymienionych na stronie www.nagrodawiktoria.pl.

Złożone dokumenty podlegają ocenie Kapituły Konkursowej. W wyniku tej oceny zostaje wyłoniona lista firm w dwudziestu   kategoriach, które otrzymają nagrodę WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców.

Przesłana prezentacja plik pdf lub PowerPoint maksymalnie 10 Mb.

Zgłoszenie firmy do konkursu jest bezpłatne.

 

Pobierz "Album laureatów 2017"

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS