WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest największym wizerunkowym konkursem gospodarczym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Nominowane firmy przystępując do rywalizacji nie wnoszą żadnych opłat rejestracyjnych.
Laureaci Konkursu korzystają z pakietu promocyjnego, który obejmuje:

 • Publiczne otrzymanie statuetki i godła promocyjnego WIKTORII , którym laureat może posługiwać się dożywotnio z podaniem daty jego otrzymania
 • możliwość uzyskania ZAŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ przyznawanego przez KIDT BIG S.A. oraz YBT YOUR BUSINESS TEAM
 • informacje o laureacie na stronie www.nagrodawiktoria.pl przez dwa lata
 • zaproszenie dla laureata na Wielką Galę (dla dwóch, czterech lub sześciu osób – uzależnione od wielkości firmy), która odbędzie się w dniu 26 października 2019 roku w Warszawie w salach renomowanego hotelu.
 • emisję dostarczonego filmowego materiału reklamowego Laureata podczas Gali
 • możliwość przeprowadzenia wideo wywiadu z laureatem podczas Gali
 • otrzymanie materiału filmowego z Gali wraz z prawami autorskimi do jego rozpowszechniania
 • otrzymanie foto-relacji z Gali wraz z prawami autorskimi do ich rozpowszechniania
 • możliwość skorzystania z oferty specjalnej – VIDEO MATERIAŁ REKLAMOWY O FIRMIE
 • informacje o firmie w materiałach prasowych
 • lista zwycięskich firm będzie ogłaszana za pomocą kanałów social media.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2021 by RS