WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest ogólnopolskim niekomercyjnym konkursem gospodarczym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Nominowane firmy przystępując do rywalizacji nie wnoszą żadnych opłat rejestracyjnych.

Natomiast Laureaci Konkursu korzystają z pakietu promocyjnego, który obejmuje:

 • Publiczne otrzymanie statuetki i godła promocyjnego WIKTORII , którym laureat może posługiwać się dożywotnio z podaniem daty jego otrzymania
 • możliwość uzyskania ZAŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ przyznawanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • informacje o laureacie na stronie www.nagrodawiktoria.pl przez dwa lata
 • zaproszenie dla laureata na Wielką Galę (dla dwóch, czterech lub sześciu osób – uzależnione od wielkości firmy), która odbędzie się w dniu 21 października 2017 roku w Warszawie w salach renomowanego hotelu.
 • prezentację na łamach Księgi Laureatów Konkursu (dwie strony), która ukaże się w nakładzie 10 000 egzemplarzy i rozpowszechniona będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, firm nominowanych oraz ich kluczowych klientów
 • emisję dostarczonego filmowego materiału reklamowego Laureata podczas Gali
 • możliwość przeprowadzenia wideo wywiadu z laureatem podczas Gali
 • otrzymanie materiału filmowego z Gali
 • otrzymanie foto-relacji z Gali
 • możliwość skorzystania z oferty specjalnej – VIDEO MATERIAŁ REKLAMOWY O FIRMIE
 • informacje o firmie w materiałach prasowych
 • lista zwycięskich firm będzie ogłaszana za pomocą kanałów social media.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2018 by RS